Projekty

Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury

Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury

Cílem projektu je rozvinout metodu divadla utlačovaných, se kterou pracuje Divadlo 2na3 již téměř deset let, rozšířit ji na více cílových skupin a zvýšit povědomí o ní mezi profesionály v oblasti kultury, umění a sociální práce. Projekt je veden Mgr. Danou Moree, Dr., a Lízou Urbanovou, profesionálkami v oblasti divadla utlačovaných se vzděláním a zkušenostmi v oblasti vzdělávání, výzkumu, performativního umění a sociální práce.

Klíčové aktivity projektu:

  • Posílení metody s pomocí progresivních metod z oblasti umění, vytvoření výcviku pro profesionály

  • Vytvoření nové divadelní hry pomocí metody divadla utlačovaných

  • Festival divadla utlačovaných Divufest, který bude organizován divadelními skupinami jak z Prahy, tak ostatních regionů

  • Výzkum a novou knihu jako podklady pro výcvik profesionálů. Závěrečná zpráva o výzkumu je ke stažení zde. iInformace k publikaci najdete zde.

Projekt Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury byl realizován od dubna 2021 do července 2023, realizátorem projektu byla Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií.  Projekt má dva norské partnery – Univerzitu ve Stavangeru a Univerzitu Rudolfa Steinera v Oslu, jejichž cílem je podpora metody divadla utlačovaných v Norsku.

Tento projekt byl financovaný z fondů EHP 2014-2021, jejichž prostřednictvím přispívají Island, Lichtenštejnsko a Norsko ke snižování ekonomických a sociálních rozdílů v Evropském hospodářském prostoru a k posilování spolupráce s 15 evropskými státy.

O Centru

Centrum divadla utlačovaných, z.s. 

Sídlo: Podmoráň 19, 252 64, Úholičky

IČO: 19343957

Datová schránka: tgkm9d8

Výpis z rejstříku

Stanovy