Aktuality

Publikace "Mezi jevištěm a hledištěm: Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera"

Publikace "Mezi jevištěm a hledištěm: Divadlo utlačovaných z perspektivy jokera"

Co je divadlo utlačovaných? Jaká je jeho metoda? Jak vzniká představení a kdo jsou jeho ne-herci a ne-diváci?
Na tyto a další otázky odpovídají autorky z pohledu jokera – tedy průvodce divadelních skupin a moderátora představení divadla utlačovaných. Jeho role spočívá jednak v práci se skupinou, která připravuje divadelní představení, jednak v práci s diváky.


Podle tohoto rozdělení je strukturována i tato kniha. Popis jednotlivých fází vzniku představení je proložen rozhovory s dalšími divadelníky a také konkrétními příklady z realizovaných představení. Ve druhé části knihy sdílí své zkušenosti šest jokerů, kteří aktivně metodu divadla utlačovaných používají.

Knihu autorek Dany Moree a Lízy Urbanové vydalo nakladatelství Karolinum ve spolupráci s FHS UK, více informací na webu Karolina: https://karolinum.cz/knihy/moree-mezi-jevistem-a-hledistem-28402.

Publikace vychází v rámci projektu "Divadlo utlačovaných - Empowerment pomocí kultury", podpořeného grantem z Lichtenštejnska, Islandu a Norska v rámci Fondů EHP 2014 - 2021.

 

O Centru

Centrum divadla utlačovaných, z.s. 

Sídlo: Podmoráň 19, 252 64, Úholičky

IČO: 19343957

Datová schránka: tgkm9d8

Výpis z rejstříku

Stanovy