Lektoři

dana_moree.JPG

Mgr. Dana Moree, Dr.

Vystudovala obor Pastorační a sociální práce na Evangelické teologické fakultě Univerzity Karlovy v Praze a dále pak obor Obecná antropologie na Fakultě Humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze.

Pracovala nejprve na Jaboku – Vyšší sociálně pedagogické a teologické škole. V roce 2004 nastoupila na Fakultu humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze na katedru studií občanské společnosti. V roce 2008 ukončila doktorské studium na Univerzitě humanistiky v Utrechtu. Je editorkou portálu pro multikulturní výchovu www.czechkid.cz. Co se výzkumných aktivit týče, zaměřuje se na oblast propojení společenských změn a školského systému – např. v publikacích How Teachers Cope with Social and Educational Transformation nebo Učitelé na vlnách transformace.

Kromě akademické činnosti se věnuje již více než deset let kurzům a seminářům v oblasti identity, kultury, práce s kulturními konflikty.

Divadlu utlačovaných se věnuje poslední dva roky, spolu se skupinou studentů se podílela na přípravě dvou her „Perfektní dovolená“ a „Šťastné a veselé“. V současné chvíli připravuje několik projektů s nejrůznějšími cílovými skupinami, jako jsou mladí imigranti, skupina osob se sluchovým postižením nebo pacienty psychiatrické léčebny.

.
E-mail: danamoree@centrum.cz
Místo působení: Praha

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení