Kabinet divadla utlačovaných PdF MU
1839

Podrobnosti účtu

Kabinet divadla utlačovaných PdF MU
...
Brno
Posláním KDivU je podpořit jednotlivce a skupiny čelící různým formám útlaku ve společnosti. Prostřednictvím divadla otevírat dialog vedoucí k uvědomění si vlastní životní situace, práv a síly ke změně.

KDivU je skupina mladých lidí, které dlouhodobě spojuje zájem o divadlo, sociální problematiku a prevenci, i otázky týkající se společnosti v lokálním i globálním významu. Jsme také lidé, kterým není lhostejné dění ve společnosti a kteří si kladou otázky, proč se dějí situace, tak jak se dějí a jak je možné je změnit?

Prostředky, které používáme při práci, jsou metody a techniky divadla utlačovaných. Protože právě divadlo je silným nástrojem k otevírání a zkoumání témat, ke komunikaci i k získávání silných prožitků a zkušeností. Nejde jen o používané metody, ale také vize a myšlenky tohoto divadla, které bychom rádi šířili v naší republice, kde jsou zatím metody divadla utlačovaných často vnímány odděleně od jeho ucelené podstaty.

Kabinet divadla utlačovaných (KDivU) se zrodil pod záštitou Katedry sociální pedagogiky z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, která skupinu podporovala i dřívějších projektech.

Články 2

Článek
Zajímáte nás
Večer s ombudsmanem
03/05/2016

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení