Besedárium
555

Podrobnosti účtu

Besedárium
-
...
Praha a Střední Čechy
Pomocí divadla Forum řešíme primární prevenci ve školách. Pomáháme překonávat náročná období a změny. Poskytujeme pedagogovi ozkoušené a funkční nástroje vedoucí k trvale udržitelným změnám (proveditelné např. v rámci třídnických hodin). Klademe důraz na úzkou spolupráci s pedagogy i dětmi.

Reagujeme na časté příčiny vzniku problémů ve třídních kolektivech.

Soustředíme se na vnější i vnitřní vlivy, mezi které patří např.: změna učitele, změna stupně, prostředí, sloučení tříd, nástup puberty, odlišnosti a další

V rámci našich setkání se soustředíme především na rozvoj vztahů ve třídě a komunikaci. Reagujeme na aktuální situaci ve skupině/třídě. Pracujeme s nejčastějšími problémy ve třídních kolektivech, mezi které patří:

nefunkční komunikace (pomluvy, intriky, hádky, lhaní, agresivita)
prostředí ve třídě (hluk)
nerespektování pravidel (odlišnosti, braní věci, chování v hodinách i o přestávkách) a podobně.


Zabýváme se všeobecnou primární nespecifickou prevencí.
Neřešíme případy, kdy je již potřebná intervence.

Články 0

Článek
Tento uživatel nemá žádné články.
-

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení