Zajímáte nás

Zajímáte nás

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

V letech 2014 a 2015 jsme zajišťovali část informačně osvětové kampaně "Zajímáte nás" Kanceláře veřejného ochránce práv.

Během kampaně jsme spolu s paní ombudsmankou navštívili dvanáct krajů. V každém z nich jsme realizovali výukový program na střední škole a večerní představení pro veřejnost v knihovně. Program pro školy byl zaměřený na téma tolerance k odlišnosti a kombinoval divadlo fórum a skupinové workshopy. Představení pro veřejnost měla stejnou formu jako v projektu Večer s ombudsmanem, nabídku příběhů jsme však rozšířili o téma (Ne)rovné šance v zaměstnání.

Kromě návštěv krajských měst, jsme jezdili i do škol a knihoven v menších obcích. Šest představení jsme odehráli také v domovech pro seniory.

Kampaň Zajímáte nás probíhala v rámci projektu Společně k dobré správě, který byl financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení