Večer s ombudsmanem

Večer s ombudsmanem

Neaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnoceníNeaktivní hodnocení
 

V letech 2013 a 2014 jsme se podíleli na projektu Centra občanského vzdělávání Večer s ombudsmanem. Projekt byl zaměřen na zvyšování právního povědomí ve venkovských oblastech.

Během projektu jsme absolvovali patnáct veřejných setkání, v průběhu kterých jsme vždy sehráli divadlo fórum na téma Sociální péče o stárnoucí rodiče, Obtěžování nadměrným hlukem nebo Nekalé obchodní praktiky.

Příběhy zobrazené v představeních vycházely z reálných příběhů lidí, kteří se se svým problém v minulých letech obrátili na ombudsmana. Po představení následovala vždy diskuse s právničkami a právníky z Kanceláře veřejného ochránce práv.

Projekt byl realizován za finančního příspěvku Generálního ředitelství pro Spravedlnost Evropské unie a Masarykovy univerzity.

O Centru

Centrum divadla utlačovaných není oficiální organizací. Slouží především ke sdílení projektů divadla utlačovaných a k navazování spolupráce napříč ČR.

Nejnovější příspěvky

Přihlášení